Du kan søke etter et ord eller kombinasjoner av ord. Hvis du søker etter en kombinasjon av ord du må skrive et punktum mellom ordene.

- Eksempel: Olav.Larsen

Her finner du oss

  1. Besøksadresse

ØRU - kommunene

Hurdal kommunelogo Eidvoll kommunelogo  Gjerdrum kommunelogo Nannestad kommunelogo Nes kommunelogo Ullensaker kommunelogo

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) er samarbeidorganet for de 6 kommunene på Øvre Romerike: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommune. Etableringen av ØRU ble vedtatt av kommuenstyrene høsten 1997 og formelt etablert i mars 1998. Kommunenes ordførere og fylkesordføreren i Akershus utgjør styret for ØRU. Kommunenes rådmann og fylkesrådmann deltar på styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene som leder og nestleder går på omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid. Samarbeidet er basert på konsensus mellom kommunene.Nyheter

Alle nyheter ›
Les alle nyheter ›

Kontaktinformasjon

Telefonnumre
TittelNummer
ØRU

64822260

ØRIK

64822262 

Tlf nr. ØRU kommunene

Telefonnumre
 TittelNummer
 Eidsvoll 66107000

 Gjerdum

66106000

Hurdal

66106610
 Nannestad 66105000
 Nes 63911000
 Ullensaker 66108000

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere
EnhetTelefonnummer
Innovasjon Gardermoen   

64 82 22 90

Visit Romerike 920 12 752
Etablere bedrift 64 82 22 93

Nyttig info

Organisasjonsnummer:
ØRU: 979 720 300
ØRIK: 933 649 768

Bankkonto ØRIK: 1644 32 80069